Onsdag 15. juni 2022 åbnede Allikelund Gymnasium dørene for alle de kommende elever og forældre til årets informationsaften for HHX, HTX, EUD Og EUX. Her stod et stort team af både elever, undervisere, studievejledere og rektor Karen Marie Christensen klar til at tage imod gæsterne og vise skolen frem.

Underviserne præsenterede de interessante fag, studievejlederne fortalte om uddannelsernes opbygning, mentoren fik gode samtaler med kommende elever, som har brug for dette, og eleverne fortalte om det spændende studiemiljø, hvor de har stor medbestemmelse og er meget aktive.

God stemning
Det var en velbesøgt aften, hvor skolen summede af liv, hvor der var masser af gode snakke, og hvor forventningens glæde kunne spores hos de kommende elever.

Allikelund Gymnasium tilbyder flere forskellige uddannelser, hvor EUD og EUX henvender sig til de elever, som godt kunne tænke sig at komme ud i erhvervslivet, mens HHX og HTX er til de elever, som har ambitioner om at læse videre. Her er uddannelserne adgangsgivende til næsten alle videregående uddannelser i Danmark.

Til denne informationsaften blev eleverne på de fire uddannelser endnu mere klar til august, hvor de har første skoledag — og dermed bliver en del af Allikelund. En vigtig del af aftenen var derfor, at eleverne kunne møde hinanden og også hilse på deres kommende lærere.