Her i december er vores 3.g’ere i fuld gang med at skrive SOP, som de skal aflevere, inden de går på juleferie.

Hvad er SOP egentlig?
SOP er elevernes store afsluttende studieområdeprojekt – en skriftlig rapport, der suppleres med et mundtligt oplæg. Den mundtlige eksamen giver elever lejlighed til at illustrere selvstændighed, faglig fordybelse og interaktion mellem teori og metode på tværs af to fag.

Til eksamen fremlægger eleven problemstillinger og resultater fra rapporten, hvorefter der er plads til dialog mellem elev, eksaminator og censor.

SOP afleveres 16. december og eksamen afholdes i januar 2022.

Glemmer aldrig hyggen
På trods af eksamensalvoren er der imidlertid også tid til at julehygge og hele tiden holde julestemningen høj, så årets julekonkurrence kan vindes. Det sidste nye tiltag her 1. december er, at alle undervisere skal være iført et særligt juleslips inden undervisningen begynder i 3.x – og så kvitterer alle eleverne med at være parate med nissehuerne på.

Det er til at blive glad i låget af, og december er bare en fantastisk måned på Allikelund.