Hvordan kan Shop Sjælland optimeres?

Det var det åbne spørgsmål, vores elever tog udgangspunkt i, da de i starten af oktober var til innovationscamp på Allikelund Gymnasium.

En spændende case
Her arbejdede eleverne med Shop Sjælland som case, og det var helt op til dem at finde steder, hvorpå virksomheden kan optimeres og særligt blive mere attraktive hos den yngre målgruppe – som vores elever selv er en del af.

På den måde kunne Shop Sjælland få brugbar viden fra målgruppen selv, samtidig med de fik fagligt underbyggede råd fra elever, som er vant til at arbejde med medier, målgrupper og så videre.

Godt for begge parter
Og det var ren win/win, for eleverne kunne få lov til at arbejde med en problemstilling fra ‘den virkelige verden’ og komme med løsningsforslag, som kunne implementeres og bruges direkte.

Med undervejs var Anders Baagland, som er konsulent i Shop Sjælland, og han sparrede med eleverne rundt omkring ved bordene i salen, hvor idéerne fløj rundt.

Dagens fokus var at forberede Shop Sjællands digitale tilstedeværelse på hjemmeside og sociale medier, og her havde eleverne mange forslag – lige fra nyt logo, farvevalg og rabatkoder til fysiske events, brug af influencers og annoncering på Google.

Fine fremlæggelser
Som afslutning på dagen skulle eleverne fremlægge deres idéer og tanker for Anders og repræsentanter for Vores Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd. De tog de gode forslag til sig og garanterede eleverne, at de ville tage dem med hjem og arbejde videre ud fra dem.

Og ikke nok med det: Anders fra Shop Sjælland gav også eleverne mulighed for at arbejde videre med deres idéer i et studiejob hos Shop Sjælland.

Det var altså en utroligt lærerig og givende formiddag for Allikelund Gymnasium, hvor elever og erhvervsliv arbejdede sammen.

Tv-Kalundborg og Nordvestnyt var også til stede, og du kan læse deres artikler her: