Onsdag 16. juni åbnede Allikelund Gymnasium dørene for interesserede ved den årlige informationsaften for den kommende årgang.

Mødte talstærkt op
Et stort team af både nuværende elever, undervisere, studievejledere og rektor Karen Marie Christensen tog imod gæsterne – elever og forældre – og viste skolen frem.

Underviserne præsentrede de spændende fag, studievejlederne fortalte om uddannelsernes opbygning, og de nuværende Allikelund-elever fortalte om det spændende studiemiljø, hvor de har stor medbestemmelse og er meget aktive i at skabe deres uddannelsesliv.

Summede af liv
Det var en velbesøgt aften, hvor skolen summede af liv, og der var gode snakke, og forventningens glæde kunne spores hos de kommende elever.

Allikelund Gymnasium tilbyder flere forskellige uddannelsestilbud:K10/EUD/EUX/HHX/HTX.

Her henvender EUD og EUX sig til de elever, som godt kunne tænke sig at komme ud i erhvervslivet, mens HHX og HTX er til de elever, som har ambitioner om at læse videre. Her er uddannelserne adgangsgivende til næste alle videregående uddannelser i Danmark.