Normalt betyder en tur i Tivoli candyfloss, ture i rutschebanerne og måske spil i de mange boder rundt omkring i parken.

Men for 1.o, 1.x og 2.x fra Allikelund Gymnasium var hensigten med en tur i Tivoli en lidt anden, da de var afsted mandag 17. september 2018.

Læring i praksis
De skulle nemlig prøve at overføre det, de have læst og lært i bøgerne, til praksis med en konkret case – den gamle forlystelsespark.

Fællesfoto.

For 1.o gjaldt det om at beregne kapacitetsudnyttelse og indtægter (i faget erhvervsfag) for parken. Altså hvordan parken bliver brugt, og hvordan den skaffer et økonomisk overskud.

Sammenhold blandt eleverne
Samtidig havde 1.x og 2.x fokus på beregning af kræfter i den gamle rutchebane samt vertigo (i faget fysik og matematik).

Det var altså langt fra kun for underholdningens skyld, at eleverne gik rundt i Tivoli og holdt øje med boder, priser og prøvede forlystelserne. De satte deres faglighed i spil på imponerende vis og overførte den til en interessant case – og derudover var det en skøn tur, som styrkede sammenholdet i og på tværs af klasserne.