Hvad laver man egentlig i studievejledningen, og hvad kan man som elev bruge en studievejleder til?

Vi satte Kamilla Schmidt Riise, den ene af vores to studievejledere på Allikelund, stævne for at blive klogere på netop det.

Studievejledning | Allikelund Gymnasium | Kamilla

Hvad er din rolle som studievejleder på Allikelund?
”Overordnet set er min rolle at være med til, at de unge mennesker gennemfører deres ungdomsuddannelse. Min primære rolle er derfor at støtte og guide den enkelte elev i valg af fag, fagretninger og videregående uddannelser. Men også at sørge for, at den enkelte elev har det godt og trives.

Derudover er jeg med til at arrangere og afholde forskellige arrangementer som Åbent Hus, Karrieredag, forældremøder m.m.

Jeg tager også med rundt på de lokale folkeskoler og fortæller om de uddannelser, som vi kan tilbyde og ikke mindst om det unikke sammenhold, som vi har på Allikelund, på trods af flere forskellige uddannelser under samme tag.”

I hvilke situationer kommer man som elev i berøring med studievejledningen?
”Det gør man oftest, hvis jeg indkalder en elev til en trivselssamtale eller en fraværssnak. Jeg er i tæt dialog med klassens lærere, og vi har jævnligt klassesamtaler, hvor vi snakker om elevernes trivsel og faglige niveau.

Derudover har jeg samtaler med eleverne i forbindelse med, at de skal tage deres studieretningsvalg.

Ellers oplever jeg mest, at eleverne selv opsøger mig for råd og vejledning.”

Hvad taler du (uden at gå i detaljer) typisk med eleverne om?
”Der kan være mange årsager til, at eleverne kommer ind forbi mig i studievejledningen. Det kan være alt fra en snak om deres uddannelsesforløb, hvis det kniber med at følge med i undervisningen, hvis de er i tvivl om deres uddannelsesvalg, hvis de er kommet langt bagud med afleveringer, hvis de har brug for en trivselssnak eller blot har lyst til at sige hej og få et bolsje.

Det betyder meget for mig at opbygge en god relation til eleverne, så de føler sig trygge ved at komme ind til mig med stort og småt. Og så gør jeg meget ud af, at de samtaler der finder sted i studievejledningen er fortrolige, da det udover skole og uddannelse også kan være personlige forhold, som de har brug for at snakke om eller få hjælp til at håndtere.”

Skal man have en aftale, eller kan man bare kigge forbi helt spontant?
”Jeg har faste åbningstider i studievejledningen to gange om ugen, men min dør er som regel altid åben, når jeg ikke har undervisning. På den måde føler jeg mig til rådighed, når behovet for en snak opstår.

Nogle elever skriver til mig i Lectio for at aftale en tid, men langt de fleste elever tager fat i mig, når de ser mig rundt om på skolen, og så aftaler vi et tidspunkt, hvor vi kan mødes. Det er vigtigt at eleverne ved, at de altid er velkomne.”

Læs meget mere om studievejledningen på Allikelund Gymnasium