Mandag formiddag 23. august var salen på Allikelund Gymnasium fyldt hele to gange med både nye og gamle elever, som sammen sad veloplagte og lyttede til ungerådgiver Yasemin Ucar (mørkt hår) og Marie Aagren (lyst hår), som er frivillig, hos Headspace.

En platform for børn og unge mellem 12 og 25 år
Her startede Yasemin Ucar sit oplæg med at fortælle:

− Headspace er en platform, der sikrer, at alle børn og unge mellem 12 og 25 år har nogen at tale med. Vi har et center her i Kalundborg, og her kan man komme og snakke med os, eller man kan chatte med os. Du kan bruge Headspace til at dele de tanker, som er svære at dele med andre. Intet er for stort eller småt, og det er jer unge, som bestemmer, hvad vi skal tale om.

Headspace er kort og godt nogen at tale med. Rådgivningen er gratis og uforpligtende, og de unge kan være anonyme, hvis de ønsker det. Der er ingen ventetid, og alt foregår på den unges præmisser. Kort sagt: Den unge bestemmer, hvad der skal tales om og hvornår. Desuden har Headspace tavshedspligt, så alt, hvad de unge fortæller, forbliver fortroligt.

Efter det spændende oplæg fangede vi lige tre elever fra 3.g til en snak om oplægget.

Et godt tilbud lige i nærheden
De tre unge var alle enige om, at Headspace er et godt tilbud.

− Det er fint, at folk som har brug for hjælp, kan få hjælp helt gratis. Og det er rart at vide, at der et tilbud, hvis det hele brænder sammen – og så ligger Headspace jo næsten lige her ved siden af vores gymnasium. Det er også rart at tænke på, hvis hele eller dele af Danmark lukker ned igen pga. corona. Det har vi bestemt ikke lyst til at opleve igen, lød det fra Josefine.

Fra venstre mod højre: Heidi, Katherine og Josefine.

− Corona-nedlukningen har været hård ved os alle. Forståeligt nok indtraf der en træthed af virtuel undervisning både hos elever og undervisere. Specielt var eleverne meget trætte af isoleringen fra omverdenen. Vores undervisere, mentorer og studievejledere var alle opmærksomme på dette, og alle ansatte har leveret en helt ekstraordinær indsats for at imødekomme de udfordringer, som er skabt af coronakrisen – både undervejs og her efterfølgende, fastslår rektor Karen Marie Bach Christensen.

Hun fortæller videre, at Allikelund ikke har mulighed for at holde åbent 24/7, selvom de gerne ville. Derfor er det rigtig godt, at organisationer som Headspace findes – hvor der er åbent tirsdag-torsdag 12.00-18.00 i centeret og på tlf. mandag 10.00-15.00, tirsdag-torsdag 10.00-18.00 samt fredag 10.00-13.00 (læs mere på Headspaces hjemmeside).

− Det har stor værdi, og det glæder mig at høre, at flere allerede har benyttet eller benytter Headspace, fortæller rektor Karen Marie.

Digitalisering i undervisningen
Eleverne er tilbage på Allikelund Gymnasium, og underviserne er i fuld gang med skoleåret. På lærermøder er det blevet diskuteret, hvad man kan tage med fra den massive virtuelle undervisning. Der er enighed om, at der både er pædagogiske og didaktiske aspekter, som nu bidrager til nye undervisningselementer i det fysiske klasseværelse.

Alle undervisere er dog enige om, at det klart er lettere at fornemme eleverne og det faglige og sociale i det fysiske klasserum sammenlignet med det virtuelle.

Det bedste fra begge undervisningsformer
Alligevel så kunne det virtuelle rum også skabe en form for læringsro for eleverne, og digitale spil og korte online præsentationsrunder er blot nogle af de nye pædagogiske elementer, som blev taget i brug under nedlukningen, og som stadig er en del af undervisningen.

− Man skal passe på med at favorisere den ene undervisningsform frem for den anden. De kan begge bidrage med værdifuld læring til vores elever. Vi har besluttet her i fællesskab på Allikelund Gymnasium, at vi holder to virtuelle dage i september, således vi har hele beredskabet klar, hvis vi lukker ned igen, slutter Karen Marie.