Alle uddannelser på Allikelund Gymnasium er igen i år gået frem, hvad angår elevtallet.

På først skoledag i begyndelsen af august kom 140 nye, glade unge mennesker nemlig ind gennem døren til gymnasiet.

− Det er meget positivt, at vi for andet år i træk oplever en fremgang i søgningen til Allikelund Gymnasium, udtaler rektor Karen Marie Bach Christensen og understreger, at spændende undervisning samt gode faglige og sociale fællesskaber med sikkerhed er en afgørende forklaring på denne fremgang.

Handler om personlig og faglig udvikling
Men Karen Marie understreger også, at der ikke findes et entydigt svar på vækst og succes, men at det er en cocktail af mange parametre, som sammen går op i en højere enhed – herunder dygtige undervisere, som møder elevernes behov. Hun fremhæver desuden Allikelunds dygtige studievejledere og mentorer, som arbejder med elevernes faglige og personlige udvikling.

Danmarks bedste HTX
Allikelund blev i foråret af CEPOS kåret som Danmarks bedste HTX. I undersøgelsen måles der på, hvor god en løfteevne gymnasiet har, og her lå Allikelunds HTX helt i top. En kåring, som hele Allikelund har været utrolig stolte af.

− Eleverne giver tit udtryk for, at stemningen på Allikelund er så hyggelig, og de påpeger vigtigheden af, at de har venner på kryds og tværs. De gamle elever, som kommer en del hos os i øjeblikket, fordi der først er studiestart på de videregående uddannelser lidt senere, fortæller, at de savner os og ser frem til, at vi må holde fester igen. Det gode studiemiljø er vigtigt for de unge, og det er noget, som Allikelund altid arbejder meget seriøst med. Vi har en masse forskellige udvalg, hvor eleverne har stor medbestemmelse, fortæller rektor Karen Marie.

På Allikelund Gymnasium kan de unge både få en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en kombination af begge – nemlig en EUX (erhvervsfaglig studentereksamen).

Den flotte udvikling for andet år i træk blev fejret på lærerværelset, hvor personalet blev forkælet med en stor konditorkage.