Tirsdag aften 20. august var knap 100 mennesker samlet for at deltage i forældremødet  for K10 – 10. klasse – på Allikelund.

Eleverne har nu gået i skole i lidt over en uge, og da rektor Karen Marie Christensen bød velkommen på mødet, var det med helt friske nyheder fra eleverne.

Er kommet godt i gang
Karen Marie havde nemlig i sine rektortimer selv spurgt eleverne, om de var kommet godt fra start på K10. Langt de fleste var meget glade for at være startet på K10, og mange af eleverne fremhævede, at det er fantastisk dejligt at opleve engagerede lærere, der har styr på tingene.

Et andet plus, som flere påpegede, var, at de føler sig godt tilpas på gymnasiet, og at de glæder sig til at deltage i fællestimer, ekskursioner, fredagsbar og meget mere, som er en naturlig del af lærings- og ungdomsmiljøet på Allikelund Gymnasium.

Introfesten er 6. september, og her fester hele skolen sammen

Nye fag og alt det praktiske
K10-underviserne fortalte om alle de spændende fag, elever skal have og kan vælge imellem. På K10 skal alle modtage undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Alle 3 er prøvefag, og eleven skal op til skriftlig og mundtlig eksamen i alle 3 fag til sommereksamen 2020. Så eleverne har et helt år til at blive skrappe til at gå til de i alt seks eksamener.

K10 har den fælles målsætning, at de karakterer, eleven har opnået i folkeskolens 9. klasses eksamen, gerne skal hæves med mindst én karakter.

Spændende valgfag
Udover de obligatoriske boglige fag er der mange andre fag at vælge imellem. K10 har således tre forskellige linjefag: flytteklar, erhvervslinjen og idræt/udeliv. Så er der også valgfagene musik, bevægelse, ungdomsliv, som eleverne frit kan vælge imellem og skifte fire gange på et skoleår. Eleverne kan også selv komme med ønsker til kommende valgfag, som så vil blive oprettet.

Afslutningsvis fortalte Sisse, som er UU-vejleder i Kalundborg Kommune, om brobygning, parathedsvurdering og kollektiv vejledning, hvormed både de unge og deres forældre blev klædt godt på ift. året i K10.

God summen blandt deltagerne
Stemningen var god, og der var god snak i pausen, hvor der var scones og en kold flaske vand til alle. Flere talte også om den kommende studietur til Berlin i uge 48, og tidligere på dagen havde eleverne været i gang med at designe deres kommende studieturstrøje – og skoledagen havde endt med en hemmelig afstemning, så det bliver spændende, hvilket kreativt design som vinder. Og kommer på trøjerne.

Vi vil gerne sige tak for besøget til alle de fremmødte. Vi håber, I også havde nogle spændende og informative timer – og at I, både unge og forældre, er blevet endnu mere klar på et år i K10.