Tak til alle forældre og elever, der deltog på forældremødet på K10 tirsdag aften. Det var en utrolig hyggelig aften med en masse spændende og informative oplæg på programmet.

Rektor Karen Marie Christensen bød velkommen på mødet, og så var der helt friske nyheder fra flere af eleverne selv, som bl.a. fortalte, at de føler sig godt tilpas på gymnasiet, og at de glædede sig til at deltage i fællestimer, flere ekskursioner og den kommende introfest og meget mere. Alt sammen en naturlig del af lærings- og ungdomsmiljøet på Allikelund Gymnasium.

På K10 skal alle modtage undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Alle tre fag er prøvefag, og eleverne skal op til skriftlig og mundtlig eksamen i alle tre fag til sommereksamen 2021. Så eleverne har et helt år til at blive skrappe til at gå til seks eksamener. K10 har den fælles målsætning, at de karakterer, eleven har opnået i folkeskolens 9. klasses eksamen, gerne skal hæves med mindst en karakter.

Ud over de obligatoriske boglige fag er der mange andre fag at vælge imellem. K10 har forskellige linjefag: Proces og praktik, Idræt og bevægelse samt Fag og fokus. Så er der også valgfagene Løvens hule, 3D-print, Debatten og Branding, som eleverne frit kan vælge imellem, og disse skifter i løbet af skoleåret. Eleverne kan også selv komme med ønsker til kommende valgfag, som så vil blive oprettet.

Uddannelsesparathedsvurderingen – I daglig tale: UPV’en
Herefter fortalte Sisse, som er UU-vejleder i Kalundborg Kommune, om brobygning, UPV’en og kollektiv vejledning i klasserne. Sisse klædte de unge og deres forældre godt på til deres kommende ungdomsuddannelsesvalg den 1. marts 2022.

UU-vejleder Sisse sluttede sit oplæg af med at fortælle, at det tirsdag den 1. marts kl. 23:59,  er sidste frist for forældrene til at godkende uddannelsesvalget på optagelse.dk. Og denne frist er yderst vigtig, for har man ikke inden da tilmeldt sig en ungdomsuddannelse, så mister man sit retskrav på optagelse. Skulle man havne i denne situation, så skal man selv rette henvendelse til den uddannelsesinstitution, man ønsker optagelse på, og her kan man så blive vejledt i forhold til, hvordan man så kan blive optaget. Dette gør sig også gældende, hvis man som elev er vurderet ikke uddannelsesparat.

Ønsker man at komme på HTX, HHX eller EUX her på Allikelund Gymnasium og ikke er erklæret uddannelsesparat eller ikke får søgt optagelse i tide, så skal man f.eks. til en optagelsesprøve efterfulgt af en samtale med rektor. Således fik flere elever sidste år en plads på deres drømmeuddannelse, som de stor trives med i dag.

Så var det blevet tid til en pause inden kontaktlærerne, studievejlederen og OSO-koordinatoren var klar med oplæg i klasserne. Stemningen var som sædvanlig hyggelig. Flere af de unge spillede bordtennis i pausen og andre viste deres forældre rundt på gymnasiet. Nogle var også nede og se 3D-printerrummet, hvor de unge i valgfaget: 3D-print har printet forskellige sjove genstande.