Torsdag eftermiddag var elever med forældre indbudt til forældremøde for K10. Eleverne har nu gået i skole i cirka en måned, og da rektor Karen Marie Christensen bød velkommen på mødet, så var det med helt friske nyheder fra flere af eleverne selv, idet de selv har tilkendegivet, at de føler sig godt tilpas på gymnasiet, og at de glædede sig til at deltage i fællestimer, flere ekskursioner samt den kommende introfest og meget mere. Alt sammen en naturlig del af lærings- og ungdomsmiljøet på Allikelund Gymnasium.

På K10 skal alle modtage undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Alle tre fag er prøvefag, og eleverne skal op til skriftlig og mundtlig eksamen i alle tre fag til sommereksamen 2024. Så eleverne har et helt år til at blive skrappe til at gå til seks eksamener. K10 har den fælles målsætning, at de karakterer, eleven har opnået i folkeskolens 9. klasses eksamen, gerne skal hæves med mindst en karakter.

Uddannelsesparathedsvurderingen – I daglig tale: UPV’en
Herefter fortalte Sisse Christensen, som er UU-vejleder i Kalundborg Kommune, om brobygning, UPV’en og kollektiv vejledning i klasserne. Sisse klædte de unge og deres forældre godt på til deres kommende ungdomsuddannelsesvalg den 1. marts 2024.

UU-vejleder Sisse Christensen sluttede sit oplæg af med at fortælle, at det tirsdag den 1. marts kl. 23:59, er sidste frist for forældrene til at godkende uddannelsesvalget på Optagelse.dk, og denne frist er yderst vigtig, for har man ikke inden da tilmeldt sig en ungdomsuddannelse, så mister man sit retskrav på optagelse. Skulle man havne i denne situation, så skal man selv rette henvendelse til den uddannelsesinstitution, man ønsker optagelse på, og her kan man så blive vejledt i forhold til, hvordan man så kan blive optaget. Dette gør sig også gældende, hvis man som elev er vurderet ikke uddannelsesparat.

Ønsker man at komme på HTX, HHX eller EUX her på Allikelund Gymnasium, og ikke er erklæret uddannelsesparat eller ikke får søgt optagelse i tide, så skal man f.eks. til en optagelsesprøve efterfulgt af en samtale med rektor. Således fik flere elever sidste år en plads på deres drømmeuddannelse, som de er meget glade for i dag.

Lige efter skolestart afholdes der hvert år et forældremøde for alle forældre og elever i hele K10. På mødet blev der informeret om det kommende skoleår og alle de spændende kommende tiltag.