Hvordan får du det faglige stof til at sidde bedst fast? I slutningen af februar gjorde 2.K på EUD det med motion i det spæde forårsvejr.

Klassen skulle nemlig repetere danskfaglige begreber, og det gjorde de på boldbanen bag Allikelund med et klassisk stafetløb. Her blev elevernes paratviden testet som en del af danskundervisningen, og at de skulle bevæge sig imens fremfor bare at sidde stille i klasselokalet gjorde det nemmere at huske begreberne.

Se billeder fra undervisningen: