På Allikelund Gymnasium har vi et tæt samarbejde med lokale virksomheder. En gang i mellem har vi derfor besøg af forskellige virksomheder fra lokalområdet. Når disse virksomheder er på besøg, indgår de typisk i undervisningen som en case i et bestemt fag. Virksomhederne kommer med en virkelig problemstilling, som de muligvis står overfor, og den skal vores elever prøve at løse ved hjælp af den viden og de kompetencer de har fået i undervisningen. På den måde arbejder eleverne med deres fag på en anderledes og virkelighedsnær måde, samtidig med at de bidrager med mulige løsninger på en problemstilling for virksomhederne.

En af de virksomheder, som vores elever har samarbejdet med er LOF. LOF er et landsdækkende oplysningsforbund, som har omkring 60 lokale aftenskoler med forskellige kurser og aktiviteter. Vores elever i 3.x havde fået til opgave at udarbejde et minimagasin om LOF i Kalundborg, som de så skulle præsentere for en repræsentant fra virksomheden.

Eleverne havde her forskellige kompetencer på spil, da de skulle løse opgaven. Og det synes eleverne både var sjovt og lærerigt, da de kunne se, hvordan deres viden kan bruges i virkeligheden til at løse en rigtig opgave. Derudover var de også glade for, at de skulle præsentere deres slutprodukt for LOF, da de gerne ville høre, hvad deres “kunde,” synes om deres løsning.

Det er et win-win samarbejde for både vores elever og virksomheden, da virksomhederne får en masse friske inputs fra vores elever, hvorimod vores elever får en masse ny viden og får afprøvet forskellige måder at arbejde med deres fag på.