Så blev det onsdag i uge 8! Så kom solen! Og i netop dagens solskin var knap 40 elever fra Svebølle FGU på uddannelsesbesøg på Høng Gymnasium, Kalundborg Gymnasium, VUC Kalundborg og på Allikelund Gymnasium i løbet af dagen.

Mulighed for en mentor
På Allikelund Gymnasium blev gæsterne modtaget i døren af rektor Karen Marie, og efter en varm velkomst fik eleverne en lækker sandwich i kantinen, mens studievejleder Kamilla og fuldtidsmentor Helle fortalte om uddannelserne og det at have en mentor på Allikelund Gymnasium.

Til sommer er flere af disse unge fra FGU klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, og rundturen på de lokale uddannelsesinstitutioner skal hjælpe dem til afklaring af uddannelsesvalg.

Nye tiltag
I efteråret 2019 blev rektorerne på uddannelsesinstitutionerne enige om at tilvejebringe særlige brobygningsindsatser over for de unge på FGU, således at de unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen, får oplevet de mange uddannelsestilbud i Kalundborg kommune.

Skoleleder på FGU i Svebølle Jimmi Jensen havde selv prioriteret at tage med de unge rundt på denne uddannelsesbesøgsdag sammen med to undervisere.

– De unge er rigtig begejstrede for denne mulighed, da de sammen er ude og opleve de forskellige ungdomsuddannelser, og jeg kan høre, at de unge sammen taler om, hvilket uddannelsestilbud der passer bedst til dem, fortalte Jimmi.

God modtagelse
Jimmi forklarede videre, at et par af FGU-eleverne havde givet udtryk for, at det er meget at se fire uddannelsesinstitutioner på én formiddag, men Jimmi påpegede samtidig, at det er en del af konceptet, at FGU-eleverne på denne dag ‘speeddater’ de fire institutioner på en formiddag. Han understregede desuden, at de er meget glade for at være blevet taget godt imod alle steder.

De elever, som er interesseret i at se nærmere på et af uddannelsesstederne, vil få mulighed for individuelle kombinationsforløb onsdag og torsdag i uge 11.

Allikelund Gymnasium tog initiativet
Samarbejdet er opstået på forespørgsel fra rektor på Allikelund Gymnasium Karen Marie Bach Christensen. Hun besøgte Jimmi Jensen på FGU i Svebølle med henblik på at tilbyde brobygning til de elever, som måtte have lyst til dette. Under mødet blev de to enige om at udarbejde et årshjul og mødes igen om dette. Herefter tog Karen Marie initiativ til, at samarbejdet med FGU også skulle inkludere Høng Gymnasium, Kalundborg Gymnasium og VUC, og således er der nu skabt fælles brobyggende aktiviteter.

FGU i Svebølle
FGU er en ny uddannelse, der forbereder de unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job, og FGU er en forkortelse for forberedende grunduddannelse. Målgruppen for FGU er unge mellem 15-25 år uden en ungdomsuddannelse, og som ikke er i arbejde eller i gang med en uddannelse. Undervisningsministeriet forventer, at der vil være omkring 14.000 elever årligt på de Forberedende Grunduddannelser, og i Svebølle er der på nuværende tidspunkt ca. 120 elever.

Læs også historien på Tv-Kalundborg