Mød dansk undervisningen på K10. Inden efterårsferien var K10 hold C i fuld gang med at analysere fotografier af kunstfotografen, Gregory Crewdson. Eleverne arbejdede med at finde narrativet i et af Gregorys billeder. De arbejdede med fuld fokus, og alle elever var i spil, da de hver især havde fået tildelt en rolle.

Hold C’s dansklærer, Susan fortæller:

“Når vi arbejder med gruppearbejdet, trækker hver elev en rolle, som de skal arbejde ud fra i gruppen. Vi kalder det for Den gode Rollemodel, DGR.”

Efter rollerne var blevet fordelt, fik hver gruppe et billede, som de skulle analysere. Her kom DGR i spil:

  • Tovholderen i gruppen skulle skabe et overblik over opgaverne,  og finde ud af hvordan gruppen skullel løse dem. Tovholderen skulle efter 5 minutter fortælle læreren, hvordan gruppen har valgt at arbejde. På samme måde skulle Tovholderen ved timens afslutning give læreren en status på, hvor langt gruppen var i arbejdet.
  • Redaktøren var den, der sørgede for at skemaet til sidst var fyldt ud med informationerne fra alle gruppemedlemmerne.
  • Eksperten var den der sørgede for, at alle forstod alle begreberne i analysen, og hvordan de blev brugt til billedet
  • Assistenten var den, der printede billedet ud og sørgede for, at det gyldne snit, for- mellem- og baggrund var markeret og tegnet ind på billedet.

På den måde var alle elever i klassen aktiveret og inkluderet i undervisningen. Det er en af de mange kreative og motiverende måder lærerne på Allikelund inddrager og aktiverer eleverne i undervisngen.