Mandag 8. august startede skoleåret 22/23 på Allikelund, og første uge har budt på et hav af spændende aktiviteter. Blandt andet første møde i vores elevråd, hvor der var spændende punkter på dagsordenen:

1. Velkommen til elevrådsmøde (præsentationsrunde)
2. Hvad arbejder elevrådet med?
3. Valg af formand og næstformand (vil du vælges, så forbered en lille motiverende tale)
4. Tværgående elevråd på Allikelund, Odsherreds Gymnasium og Slotshaven Gymnasium
5. Næste møde og arbejdsemner for skoleåret
6. Evt.

Formand og næstformand på plads
Både Alma fra 2.a (HHX) og Madeleine fra 1.o (EUX) holdt nogle spædende motiverende taler, da de begge stillede op til formandsposten. Alma gik med sejren, mens Madeleine blev næstformand. Stort tillykke til begge.

De er allerede trukket i arbejdstøjet, da de er tilsagt et Teams-møde om et kommende elevråd på tværs af de de tre gymnasier i Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Udover Allikelund er det Slotshaven Gymnasium i Holbæk og Odsherreds Gymnasium. Virkelig spændende.

Alma (tv.) og Madeleine.

Eleverne kommer til orde
Allikelund Gymnasium er elevernes skole. Her går vi stærkt ind for medindflydelse og demokrati, for eleverne er dem, der bedst ved, hvordan det er at gå på skolen, og lige præcis derfor er deres meninger og holdninger meget vigtige. I elevrådet bliver eleverne hørt af både undervisere og rektor, og sidstnævnte prioriterer at sidde med hver gang, så beslutningerne ikke skal trækkes i langdrag.

Sådan fungerer elevrådet på Allikelund
Elevrådet består af to elever fra hver klasse, og klasserne bestemmer selv på demokratisk vis, hvem det skal være. Denne proces faciliteres af deres kontaktlærer.

Der afholdes så elevrådsmøder hver tredje uge, og når det er relevant. Elevrådsrepræsentanterne fungerer som kontaktpersoner til klasserne og står for kommunikationen mellem elevrådet og de øvrige elever. Alle på skolen er velkommen til at være med til at sætte dagsordenen på møderne — fx via en fysisk postkasse ved siden af sodavandsmaskinen, hvor man kan lægge forslag i. Old school – men det virker.