Tirsdag 3. september har det nye elevråd på Allikelund Gymnasium været samlet for første gang i skoleåret 2019/20.

Her skulle eleverne gennemgå mange spændende punkter på dagsordenen – lige fra LAN-fester og vedtægter til serviceeftersyn på vandautomaten. Alle punkter, som er med til at gøre livet som elev på Allikelund endnu bedre. Og i den sammenhæng er elevinvolvering og -engagement afgørende.

Det er derfor ikke kun selve elevrådet, der har noget at skulle have sagt. Alle elever på Allikelund kan komme til orde, og derfor har vi på skolen en postkasse tilegnet elevrådet, hvor man kan putte sine idéer og forslag i.

De kommer så med på elevrådsmøderne og bliver drøftet.

Postkassen er sort og hænger i kantinen, så begynd endelig at smide forslag i.

Alle er repræsenteret
Elevrådet på Allikelund Gymnasium består af cirka to repræsentanter fra hver klasse. Repræsentanterne er valgt af deres klasse til dels at tale klassens sag i elevrådet, dels til at fremme studie- og læringsmiljøet på hele skolen.

Når elevrådet holder møder, sker det primært i spisefrikvarteret, og nogle gange strækker det sig lidt ind i den næste time. Elevrådet holder møder cirka en gang om måneden, og indkaldelsen sker via Lectio, hvor møderne også fremgår af skemaet.