Godt elevoptag i 2021

Alle uddannelser på Allikelund Gymnasium har fået et fint elevoptag.

Det betyder, at der forventeligt vil komme over 100 glade unge mennesker ind gennem døren til Allikelund Gymnasium på første skoledag i begyndelsen af august.

Møder eleverne, dér hvor de er
Det fine optag glæder naturligvis rektor Karen Marie Bach Christensen, der peger på Allikelunds helt særlige kvaliteter som den vigtigste faktor for de unges valg:

– Vi ser rigtig meget frem til at møde alle vores nye elever. Spændende undervisning samt gode faglige og sociale fællesskaber har med sikkerhed en afgørende betydning for, at de unge vælger Allikelund Gymnasium. Vi har nogle dygtige undervisere, studievejleder og mentorer, som møder eleverne, dér hvor de er, fortæller Karen Marie og fortsætter:

– Eleverne giver tit udtryk for, at stemningen på Allikelund er så hyggelig, og de påpeger vigtigheden af, at de har venner på kryds og tværs. De gamle elever, som kommer en del hos os i øjeblikket, fordi der først er studiestart på de videregående uddannelser lidt senere, fortæller, at de savner os og ser frem til, at vi må holde fester igen. Det gode studiemiljø er vigtigt for de unge. Og noget som Allikelund altid arbejder meget seriøst med. Blandt andet ved at have en masse forskellige udvalg, hvor eleverne har stor medbestemmelse.

Læs mere om studiemiljøet på Allikelund

Danmarks bedste HTX
Allikelunds HTX blev i foråret 2020 kåret af CEPOS som Danmarks bedste. I undersøgelsen måles der på, hvor god en løfteevne gymnasiet har, og her lå Allikelunds HTX helt i top. En kåring, som alle på skolen er utroligt stolte af.

På Allikelund Gymnasium kan de unge tage en gymnasial uddannelse (HHX og HTX), en erhvervsuddannelse (EUD Business) eller en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX Business). Sidstnævnte kombinerer en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

Det er også muligt at tage 10. klasse (K10) på Allikelund.

Læs mere om Allikelunds uddannelser

Se også: sn.dk/Kalundborg/Lille-elev-fremgang-paa-lokale-gymnasier/artikel/1419901