Eleverne fik ordet i Karen Maries rektortime

Ordet var frit, da Karen Marie i uge 18 holdt rektortime for vores EUD- og EUX-elever i 2.k og 2.o.

Eleverne fik bl.a. lejlighed til at ytre sig om fjernundervisningen, og hvad de eventuelt har savnet under nedlukningen.

Karen Marie fik også talt med de unge om deres spændende elevpladser og fremtidsplaner.