Eksamensreglementer

Her finder du eksamensreglementerne for uddannelserne hhx, htx og eux.

HHX

For at få en hhx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2 prøver. På 2. år 0-3 prøver, og på 3. år trækkes der lod, så du får i alt 9 eksamener inklusiv SRP.

På hhx skal alle elever have mindst 4 A-fag. Hvis du har mere end 4 A-fag, forøges antallet af ek-samener tilsvarende. Det vil sige, at hvis du har 5 A-fag, skal du op til 10 eksamener inklusiv SRP, og hvis du har 6 A-fag, skal du op til 11 eksamener inklusiv SRP.

Der er også fordele ved at have mere end fire A-fag. Hvis du på hhx har fem A-fag, kan du gange dit gennemsnit med 1,03, og hvis du har seks A-fag, kan du gange dit gennemsnit med 1,06 osv.

HTX

For at få en htx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2 prøver. På 2. år 0-3 prøver, og på 3. år trækkes der lod, så du får i alt 9 eksamener inklusiv SRP.

På htx skal alle elever have mindst 3 A-fag. Hvis du har mere end 3 A-fag, forøges antallet af ek-samener tilsvarende. Det vil sige, at hvis du har 4 A-fag, skal du op til 10 eksamener inklusiv SRP, og hvis du har 5 A-fag, skal du op til 11 eksamener inklusiv SRP.

Der er også fordele ved at have mere end tre A-fag. Hvis du på htx har fire A-fag, kan du gange dit gennemsnit med 1,03, og hvis du har fem A-fag, kan du gange dit gennemsnit med 1,06 osv.

EUX

For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave og en mundtlig eksamen i og eksamensprojektet.

Læs hele eksamensreglementet her