Hvad er en pålægsbørste egentlig?

Dette interessante spørgsmål blev stillet for at kickstarte deltagernes kreative evner, da over 20 grundskolelærere fra Kalundborg Kommune tirsdag 1. september var samlet for at arbejde med innovation og entreprenørskab.

Stærkt arbejde på tværs
Initiativtagerne til efteruddannelsesdagen er arbejdsgruppen bag Inno*K – en tværgående gruppe, der arbejder for at sætte innovation og entreprenørskab på dagsorden på tværs af institutioner, virksomheder, foreninger og det kommunale niveau i hele Kalundborg Kommune.

For midler bevilliget af Fonden fra Entreprenørskab er der således udbudt to efteruddannelsesdage for henholdsvis grundskoleundervisere og undervisere fra ungdomsuddannelserne 1. og 2. september. Bag ansøgningen af disse fondsmidler står gymnasielærer på Kalundborg Gymnasium Erik Terp og vicedirektør fra EUC Nordvestsjælland Malene Grandjean.

Også rektor på Allikelund Gymnasium Karen Marie Christensen har været en af de bærende kræfter i Inno*K-styregruppen.

− At tænke innovation og entreprenørskab ind i undervisningen skaber motivation og giver eleverne ejerskab. Det er med til at udvikle elevernes tro på egne evner og bidrager til strategier til håndtering af udfordringer. Derfor er det et fantastisk tværgående fundament, vi sammen har skabt i Kalundborg Kommune, understreger Karen Marie undervejs i arrangementet, som blev afviklet på Kalundborg Gymnasium og var tilrettelagt som en kombination af inspirationsoplæg og workshops.

Nytænkning af nødvendigt
− Verden er i forandringer, og der er brug for nye kompetencer …

Det var indledningsreplikken fra oplægsholder Camilla Romme Hansen fra Fonden fra Entreprenørskab, som satte klare rammer op og tydeliggjorde, hvordan kreativitet, innovation og entreprenørskab sætter os i stand til at gribe om vores foranderlige verden.

Vores kreative evner gør nemlig, at vi kan skabe nye ideer, tænke anderledes og bryde vaner. Vores innovative egenskab sætter os i stand til at udvikle og nytænke ideer og produkter, der skaber værdi for andre, og i forlængelse heraf er entreprenørskab evnen til at handle på de gode ideer og herigennem sikre, at ideerne omsættes til økonomisk, kulturel eller social værdi for andre.

Skulle lige varmes op
Inden deltagerne kom i grupper for at udarbejde konkrete faglige innovations- og entreprenørskabsforløb, stod Karen Marie for en opvarmningsøvelse med afsæt i, hvordan vi med vores kreative, innovative og entreprenante evner kan komme med nye løsninger til at reducere antallet af cykeltyverier.

Arbejdet med at sætte innovation og entreprenørskab på en fælles kommunal dagsorden startede med en workshop på Høng Gymnasium 4. december 2019. Et initiativ, som de tre gymnasier stod bag.

− Vi har en forhåbning om, at vi sammen kan skabe et fælles årshjul for daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervsliv, som sikrer et kontinuerligt vedholdende arbejde med innovation og entreprenørskab, udtalte skoleleder på Rynkevangskolen Mette Lykkebo Thomsen, som også sidder i styregruppen.

Læs også om projektet på Tv-Kalundborg