Lørdag den 24. juni er alle studenter og forældre/familie samt venner inviteret til Dimission her på Allikelund Gymnasium kl. 10:00. Dimissionen varer cirka 2 ½ time inklusiv reception.

Dimissionen starter med talen ved rektor Karen Marie Bach Christensen, herefter er der musikalske indslag, uddeling af diverse legater samt overrækkelse af eksamensbeviser.

Efter fællesbillederne vinker vi de glade studenter afsted på deres vogntur kl. 12:30. Traditionen tro pynter 2.g’erne vognene.

Eksamensbeviset
Det udleverede eksamensbevis betragtes ’kun’ som en kopi, og det autoritative bevis ligger digitalt i kompetencemappen.
Eksamensbeviser fra 2004 og frem kan ses digitalt i Minkompetencemappe.dk ved log-in med MitID.