Velkommen til Dimission for K10 tirsdag den 20. juni kl. 16:00 – 17:30

Vi glæder os til at åbne dørene for vores færdige K10-elever, forældre/pårørende og venner. Dimissionen begynder med en tale af rektor Karen Marie Bach Christensen. Herefter spiller lærerbandet, og vi synger nogle skønne sange. Efterfølgende holder kontaktlæreren en lille tale til deres klasse og overrækker afgangsbeviserne.

Traditionen tro, skal der også uddeles legater til de elever, der havde gjort noget særligt i løbet af deres år på Allikelund Gymnasium.

Legaterne er:
500,- fra Allikelund Gymnasium til ’’Årets fighter’’

Biografbillet fra Allikelund Gymnasium til ’’Mindste fravær’’

Biografbillet fra Allikelund Gymnasium til ’’Mest imødekommende’’

Biografbillet fra Allikelund Gymnasium til ’’Den man altid kan regne med’’

Herefter er der reception og hyggeligt samvær.