I denne uge er der igen masser af liv i Skills Butikken i Høng. Alle EUD-elever fra Allikelund Gymnasium er nemlig i butikken i disse dage, hvor de arbejder seriøst med at starte deres egen virksomhed med afsæt i et super spændende oplæg fra deres undervisere.

Undervejs får de masser af inputs, de kan bruge, da der hver dag i hele uge 41 er business-undervisning for Allikelund-eleverne. Tirsdag morgen kom fx Morten Hass Augustsen, projektleder i Kalundborgegnens Erhvervsråd, forbi Skills-butikken til en snak. Morten har i 25 år arbejdet målrettet med erhvervsudvikling, detailhandel og events, så han var i den grad på hjemmebane i forhold til denne uges business-tema i Skills Butikken. Og Morten indgik faktisk direkte i undervisningen med et både relevant og spændende oplæg for de unge om, hvordan han aktivt arbejder på at udvikle bymidterne i hele kommunen.

Karrierevejen kan have mange sving
Morten er opvokset i Hørve i Odsherred, så han har gennem sin ungdom fået et indgående kendskab til Kalundborg og omegn. Udover at fortælle om sin nuværende karriere fortalte Morten også om sine tidligere erhvervserfaringer som pædagog og om, hvordan han har stået i spidsen for udviklingen af en festuge, der endte med at blive en fast årlig tilbagevendende begivenhed i Slagelse. Således satte Morten fokus på, at han startede ét sted og bevægede sig et helt nyt sted hen rent arbejds- og karrieremæssigt.

Rektor Karen Marie Christensen fortæller:

− Vi har lige haft en masse glade elever i brobygning fra grundskolernes udskolingsklasser fra hele Kalundborg Kommune. Jeg talte med dem om, hvilke tanker de gør sig om fremtiden, og her kunne jeg via deres svar fornemme, at de unge er meget optagede af at vælge det rigtige. Det gør mig lidt bekymret, da det kan blive et problem, hvis man gerne vil undgå helt at begå fejl. Hvis man som menneske kun agerer efter, hvad man er sikker på er rigtigt, ja, så glemmer man den undersøgende tilgang til livet − hvor kreativiteten, det eksperimenterende og overraskelserne er med til at bringe meget læring og sjov. Mortens fortælling om egne oplever i Skills Butikken til vores elever er netop en fortælling, der kan styrke de unge i at have en mere undersøgende tilgang til deres arbejdsliv og karrierevalg.

Fremtidens detailhandel
Efter Mortens spændende fortælling om egen karriere fortsatte han med at fortælle om nogle af de erfaringer og tanker, han gør sig i forhold til detailhandlen. Han fortalte bl.a., at det er en udbredt misforståelse, at salget over nettet er lig med, at den fysiske butik vil uddø.

Knap 9 ud af 10 detailkøb foregår stadig i fysiske butikker, og i en tid, hvor verden bliver mere og mere digitaliseret, søger man som modreaktion mod det oplevelsesorienterede, hvilket er præcis, hvad den fysiske butik kan tilbyde med forbrugerens nye adfærd og vaner i fokus.

Endvidere fortalte Morten, at den helt almindelige butiksfunktion engang var at have de rigtige produkter på hylderne, som kunne betales og tages med hjem:

−  Denne tanke skal vi væk fra. Shopping er i høj grad blevet en sanselig aktivitet, hvor der afsættes tid til at opleve noget. I dag skal butikken i højere grad fungere som et showroom, hvor det er muligt at se og røre ved produkterne, hvor der skabes en følelse og oplevelse, som man som kunde kan tage med hjem − og evt. få leveret produkterne i løbet af de næste 24 timer, forklarede Morten med stor overbevisning.

Morten afsluttede med at slå fast:

− Fremtiden er ikke et spørgsmål om fysisk butikssalg over for den vækstende online handel. Det er derimod en kombination af begge dele i én og samme købsoplevelse.

Efter disse ord stillede eleverne uddybende spørgsmål, og de vendte alle mere inspirerede tilbage til arbejdet med deres egne ideer til spændende nye virksomhedstyper og koncepter.

Skills Butikken har til formål at lære børn, unge og såmænd også ældre om forskellige erhvervsuddannelser som optakt til næste års DM i Skills. Kommer du forbi i denne uge (uge 41), så kig endelig ind og mød de skønne elever og meget engagerede undervisere fra Allikelund Gymnasium. Du er altid velkommen!