Tirsdag 21. januar havde Allikelund Gymnasium besøg af Anders Lykke, som er udviklingschef på EUC Nordvestsjælland, som Allikelund Gymnasium er en del af.

Arbejdsmiljøet er vigtigt – på flere måder
EUC Nordvestsjælland består af seks forskellige uddannelsesinstitutioner fordelt i Kalundborg, Holbæk og Odsherred, og alle matrikler har haft besøg af Anders for nylig, da han undersøger elevernes holdning til det fysiske, psykiske og æstetiske arbejdsmiljø.

På Allikelund brugte Anders en time i selskab med nogle helt tilfældigt udvalgte elever til et fokusgruppeinterview, hvor Anders havde både blå og røde kort med (se billedet).

De blå kort omhandlede det fysiske undervisningsmiljø, og her valgte eleverne to kort med ord på, som var vigtige for dem. Med afsæt i de udvalgte kort talte eleverne frit om deres syn på det fysiske arbejdsmiljø.

De røde kort omhandlede det psykiske undervisningsmiljø, og her var der også blanke kort, hvilket gav eleverne mulighed for selv at skrive et eller flere ord, som har relation til deres oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Oprydning er afgørende
I slutningen af interviewet stod alle eleverne og satte streger på en planche, og med deres streger blev der tegnet et billede af, hvilke æstetiske forhold som eleverne finder vigtige.

Vi spurgte Anders, om han med en sætning kunne fortælle, om der var sammenfald mellem nogle af svarene i forhold til, hvad der var vigtigst både på Allikelund og på de andre af EUC Nordvestsjællands adresser:

– Det vigtigste er, at der er ryddet pænt op. Det giver eleverne en oplevelse af ro i klasseværelset og plads til at have fokus på at lære noget, fortæller Anders.

Han forklarer videre, at dette aspekt har været vigtigt på alle adresser, og uddyber:

– Det er nogle søde og meget reflekterende elever, og eleverne på Allikelund er yderst positive at tale med.

Det er rektor Karen Marie Bach Christensen selvfølgelig glad for at høre, og de resultater, som Anders kommer med, skal naturligvis danne baggrund for et dybdegående arbejde med arbejdsmiljøet for eleverne på Allikelund Gymnasium. Så gymnasiet bliver, som de ønsker det.