Om kort tid skal over 70 elever i Allikelunds 10. klasser til at vælge en ungdomsuddannelse.

Det er en vigtig beslutning for de unge, der bl.a. kan vælge imellem en række lokale ungdomsuddannelser i Kalundborg. Herunder Processkolens praktiske og tekniske uddannelser med tæt tilknytning til erhvervslivet, variationer af gymnasiale retninger som f.eks. HHX, samt erhvervsuddannelserne indenfor Business på Allikelund Gymnasium.

Mulighederne er mange, og derfor har det stor betydning, at de unge klædes ordentligt på til at træffe et kvalificeret valg.

Trækker på erfaringer fra fjernundervisning
På grund af corona har mulighederne for fysiske besøg på ungdomsuddannelserne været stærkt begrænsede. Fjernundervisning er blevet den nye hverdag, så naturligvis gennemfører mange ungdomsuddannelser deres Åbent Hus som online-udgaver.

Allikelund Gymnasium er ingen undtagelse. Her har man brugt mange kræfter på at planlægge og videofilme ”Virtuelt Åbent Hus”, som vil blive live-streamet på skolens Facebook-side. Den virtuelle introduktion vil give potentielt kommende elever og deres forældre en generel oplevelse af Allikelund Gymnasium og et indtryk af uddannelserne. Undervejs møder man både elever, undervisere, mentorer og studievejledere, ligesom de unge og deres forældre får indblik i, hvilke steder de kan søge mere viden og hjælp i forbindelse med deres uddannelsesvalg.

Og selv om virtuelle arrangementer aldrig bliver helt det samme som at mødes i virkeligheden, er Allikelunds rektor Karen Marie Bach Christensen alligevel meget fortrøstningsfuld:

Vi er rigtig spændte på arrangementet, og det har været en kæmpe glæde at optage Virtuelt Åbent Hus, idet vi på skift har haft elever og medarbejdere inde. Det er klart, at vi hellere ville have haft en masse gæster ind i huset, som vi plejer at have. Men nu kan vi bruge alle de erfaringer, vi har samlet gennem den virtuelle undervisning til at prøve noget nyt, forklarer Karen Marie.

Svarer på spørgsmål i live-chatten
Foruden at gøre potentielt kommende elever klogere på HHX, HTX, EUX Business og EUD Business samt 10. klasse, giver online-udgaven af Åbent Hus også de virtuelle gæster mulighed for at benytte live-chatten på Facebook til at få svar på individuelle spørgsmål om uddannelserne.

– Torsdag d. 28. januar kl. 17:00 trykker vi på ’play’ og afspiller Virtuelt Åbent Hus om 10. klasse på Allikelund inde på vores Facebook-side. Og mandag d. 1. februar kl. 19:00 gælder det så Virtuelt Åbent Hus om gymnasieafdelingen, fortæller Karen Marie Bach Christensen.

Desuden bliver Allikelunds to live-streamede Åbent Hus-videoer optaget, hvilket betyder, at man kan gense dem på Facebook på et senere tidspunkt.

Mulighed for 1:1-rundvisning på Allikelund
For de Åbent Hus-gæster, som føler et ekstra behov for at opleve Allikelund Gymnasium i den virkelige verden, er der heldigvis en løsning.

– Selvom vi gør meget for at give alle en god oplevelse gennem vores virtuelle Åbent Hus, så kan det stadig være vigtigt for nogle at opleve skolen og have en fysisk interaktion med en ansat. Derfor kan alle ringe eller skrive til os og bestille en 1:1-rundvisning og samtale, siger Karen Marie Bach Christensen.

Hun understreger samtidig, at hvis en familie eller en ung ønsker at gøre brug af tilbuddet om en rundvisning, så vil der naturligvis være krav om god afstand og brug af værnemidler.

UU klar med live-event om uddannelsesvalg
De unge skal tilmelde sig den uddannelse, de ønsker at starte på til august ved at gå ind på optagelse.dk. I den forbindelse har Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Kalundborg Kommune formået at være ekstra behjælpelige i denne corona-tid. De har nemlig inviteret alle elever i 9. og 10. klasse og deres forældre til et live-event onsdag den 27. januar med fokus på uddannelsesvalg.

Beskeden om UU’s live-event er sendt ud til de omfattede elever og forældre via e-boks.

Læs mere på: