Ingen første uge på Allikelund uden aktivitetsdag for hele skolen. I år fandt den sted onsdag 10. august, hvor alle elever og lærere var samlet på boldbanerne bag skolen til et par hyggelige og aktive timer.

Lærte hinanden at kende på kryds og tværs
Som det er tradition, blev der givet point for kampråb, engagement og resultat, og i år var klasserne så gode, at vi blev nødt til at give en præmie til hele tre klasser i stedet for én, som det først var tanken. De kan nu se frem til en valgfri kage på en valgfri dag bagt af Heidi. Stort tillykke til dem alle.

Vinderne blev: 

1. plads til 3.x med 82 point
2. plads til 2.x med 81 point
3. plads 1.a med 80,5 point

Efter anstrengelserne ved aktiviteterne var der gratis byg-selv-burger til alle, hvormed Heidi kunne få indviet sin nye grill. Vi kunne ikke have forestillet os en bedre aktivitetsdag!