Hvert år i den første skoleuge af august er der på Allikelund Gymnasium afsat en hel dag til lege og sjove aktiviteter i det skønne grønne tilstødende område Munkesøen.

Det handler om sammenhold
Forud for dagen har alle underviserne udarbejdet forskellige sjove og kreative konkurrencer, som eleverne skal gennemføre. Det gælder for eleverne om at samle flest point sammen og herved forsøg at vinde den udlovede præmie: kage til hele klassen. Bedømmelseskriterierne er simple: Den klasse, som sammenlagt får det højeste antal point, demonstrerer bedst sammenhold og er suverænt bedste til at ’fedte’ for underviserne på aktiviteterne, vinder! Alle Allikelunds klasser deltager – lige fra eleverne på erhvervsuddannelserne, K10 (10. klasse) til eleverne på HTX og EUX.

Godt vejr til lejligheden
– Vejret var med os, og det gode vejr udgjorde en perfekt ramme om en skøn aktivitetsdag. Formålet med dagen er at støtte op om, at eleverne får etableret sociale relationer og herigennem føler sig som en del af fællesskaber, der går på tværs af Allikelunds forskellige uddannelser. En fast del er dagen er den fælles frokost, og i dag stod den på byg-selv-burgere, forklarer rektor Karen Marie Christensen.

1.X blev vinderne
Alle de involverede undervisere gav samstemmende udtryk for, at dagen var en succes. Eleverne gik aktivt ind i øvelserne, og stemningen var både høj, afslappet og positiv på en gang. En af Allikelunds ‘gamle’ gymnasieelever fortalte, at aktivitetsdagen er noget helt særligt for Allikelund. Hvor mange andre gymnasier udelukkende har aktiviteter for de nye elever i skolestarten af skoleåret, så holder Allikelund fast i denne særlige tilbagevendende begivenhed, hvor alle elever og alle ansatte er involveret.

Og mens eleverne sad og nød deres burgere, blev der givet karakterer til deres involvering og engagement – så den endelige vinder 1.X kunne findes. Kæmpe tillykke til HTX-klassen, som nu kan se frem til kage.

Både Tv-Kalundborg og Nordvestnyt var med i løbet af dagen. Læs deres artikler her:

I næste uge er der introtur for de nye klasser, så fællesskabet blandt de nye elever bliver styrket, og samtidigt får de nye elever mulighed for at lærer deres tutorer og undervisere bedre at kende, inden uddannelsen for alvor går i gang. ’’Vi ved, at tryghed i hverdagen fremmer den klasserumskultur, som er forudsætningen for et godt fagligt udbytte’’, fortæller rektor Karen Marie Bach Christensen.