Retningslinjer for uddannelsesafslutningen 2021

Børne – og Undervisningsministeriet har udstukket Retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel i 2021.

Disse retningslinjer er derfor gældende for huebegivenheddimission, gallafest og vognkørsel i forbindelse med afslutningen på Allikelund Gymnasium i sommeren 2021.

Allikelund skal naturligvis overholde alle retningslinjerne, som i korte træk betyder følgende for vores arrangementer:

Huebegivenhed:
Maksimalt 5 gæster må modtage studenten indendørs.

Dimission:
Alle opfordres til at møde op testet.

Alle skal have minimum 2 m2 til rådighed. Derfor må studenten ved dimissionen for 3.X, 3.O og 2.K invitere maksimalt 4 gæster. Ved dimissionen for K10 må eleven invitere maksimalt 2 gæster.

Ved begge arrangementer gælder, at pladser som ikke anvendes, ikke kan bortauktioneres.

Gallafest:
Denne er desværre aflyst.

Vognkørsel:
Det anbefales, at klassen holdes samlet, og at besøgene er korte.

Se alle retningslinjerne her