Torsdag aften 26. januar kl. 17.00 slog Allikelund Gymnasium dørene op for en masse skønne mennesker, som alle var kommet for at blive klogere på, hvad K10 er på Allikelund.

Aftenen begyndte med at rektor Karen Marie Christensen bød velkommen og fortalte:

Vi hører ofte fra vores skønne elever, at 10. klasse har været deres bedste skoleår. Det skyldes, at de unge oplever, at de gennemgår en personlig udvikling, og at de får styrket deres faglighed. Dette skaber en god dynamik, som alle får noget positivt ud af. Eleverne fortæller også, at de nyder godt af det sociale fællesskab, der er sammen med alle de andre ungdomsuddannelser i huset, hvilket er med til at give dem det perfekte afsæt til ungdomsuddannelsen.

Herefter fik alle de nuværende K10-elever ordet. De fortalte om studietur, den skønne kantine, sammenholdet, og at lektiemængden ikke sender dem i knæ (dog var underviserne altid klar med ekstraopgaver efter behov). En af de unge fortalte om, at han lige om lidt skal på overlevelsestur til Røsnæs med linjefaget Idræt & Bevægelse. Og det glædede han sig rigtig meget til.

Optagelse på K10
UU-vejleder Sisse Christensen fortalte afslutningsvis, hvordan man tilmelder sig 10. klasse:

Du skal tilmeldes til 10. klasse digitalt. Fristen for dette er fra 15. februar til 13. marts. Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du udfylde et ansøgningsskema på optagelse.dk, og en af dine forældre skal underskrive ved hjælp af MitID. Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, får du hjælp af din vejleder fra Den Kommunale Ungeindsats eller lederen på din skole til at udfylde ansøgningsskemaet på optagelse.dk. For at blive optaget i 10. klasse skal du have færdiggjort 9 års skolegang. Vi glæder os til at se jer.