− Går du i 9. klasse, og har du brug for et år til at finde ud af, hvad du vil senere? Eller har du brug for at dygtiggøre dig til en bestemt uddannelse? Så er du kommet til det rette sted her til aften.

Med disse ord indledte rektor Karen Marie Christensen det fysiske åbent hus for 10. klasse på Allikelund Gymnasium, hvor, corona-situationen til trods, flere var mødt op for at høre om K10 torsdag 27. januar.

Et spændende skoleår hvor du udvikler dig
10. klasse på Allikelund er et spændende, varieret og personligt udviklende skoleår, hvor eleverne vil møde udfordringer, overraskelser, medbestemmelse samt faglig udfordring og fordybelse.

K10 har et tæt samarbejde med flere ungdomsuddannelser i Kalundborg − bl.a. via linjefaget ‘Fag og fokus’ samt det nye tiltag EUD10. Så hvis nogle af eleverne på K10 ønsker at tage en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, så er der mulighed for at afprøve dette lidt mere end bare gennem den normale obligatoriske brobygning i 10 klasse.

Eleverne kan vælge gennem skoleåret at have fagdage på de fire indgange til en erhvervsuddannelse eller afprøve HHX/HTX/STX eller EUX. Et andet populært tiltag på K10 er ‘Proces og praktik’, hvor man som elev er i praktik en-to dage om ugen.

Du bliver klar til fremtiden
På den måde kan man blive mere afklaret om, hvad det måske er tømrer, frisør, konditor, maler eller noget helt femte, der er lykken at uddanne sig selv.

Med andre ord: K10 er en uddannelse, der både styrker dig i de forskellige fag og valgfag her og nu, og som bygger bro til din fremtid og videre uddannelse.

Til åbent hus var der fælles oplæg og siden rundvisning på Allikelund – noget, vores nuværende elever stod for med stort engagement – og imens besvarede UU-vejlederen og vores undervisere på spørgsmål og fortalte løs om det spændende skoletilbud i salen.

Hvis du skal være en del af det spændende K10 på Allikelund Gymnasium , så husk at tilmelde dig inden 1. marts på optagelse.dk.