Introdag for alle elever

Efter sommerferien er de nye 1.g’ere traditionelt set de første til at møde ind på skolen. De har så skolen for sig selv – sammen med mentorer og lærere – en enkelt dag, inden de ældre årgange møder om tirsdagen.

Men de møder ikke til undervisning. Tirsdag står nemlig på introdag for alle skolens elever på de grønne arealer bagved skolen. Her skal de dyste mod hinanden i forskellige discipliner – lige fra beach volley over petanque til kongespil.

Og også i 2017 gav eleverne den gas. Både de nye klasser og de mere rutinerede klasser, som har været med på introdagen minimum én gang før.

Introdag 2017 strand

Både sjov og konkurrence
Fra første fløjt blev der kæmpet og heppet til den store guldmedalje. Klassevis var eleverne på hold sammen, og selvom dagen handler om sjov, sammenhold og at lære hinanden at kende, kom der også hurtigt og helt naturligt et konkurrenceelement ind. Eleverne ville bare vinde og vise, at deres klasse er den bedste.

Hele formiddagen skiftede holdene disciplin og fik dermed prøvet alle syv: beach volley, petanque, kongespil, huskeleg, ballebold, kroket og kurvebold.

Der var lærere (dommere) ved hver discplin, og de stod for at holde styr på pointene. Og det var ikke kun ved at være gode i discplinerne og vinde, at eleverne kunne få point. Det var mindst lige så vigtigt at udvise gejst, have et godt kampråb og heppe både på banen og fra sidelinjen.

Introdag 2017 kongespil

De forrygende vindere
Da holdene havde været alle disciplinerne igennem, skulle der findes en vinder.

Det var tæt, for samtlige hold havde vist den rigtige indstilling hele vejen igennem. Men den endelige vinder blev ikke desto mindre fundet – og det var 3.X, som havde kæmpet i matchende blå trøjer undervejs.