I denne uge er alle vores 10. klasses elever i brobygning på forskellige ungdomsuddannelser. En del af dem har valgt at være i brobygning på Allikelund Gymnasium på EUX, HHX og HTX.

To af dem er Gry og Alma, der har valgt at bruge brobygningsugen på at lære Allikelunds mange forskellige muligheder at kende.

Gry fra Allikelund 10. klasse fortæller: ”Jeg har valgt at være i brobygning på Allikelund EUX, fordi jeg synes, der er et rigtig godt socialt og fagligt fællesskab i og uden om vores fag.

Og Alma supplerer: ”Jeg har været meget glad for at være i brobygning. Jeg har lært en masse nyt om virksomheder og politik i denne uge. Jeg overvejer helt klart, om det ikke er en god idé for mig at tage en EUX Business.

EUX Business på Allikelund
Med en EUX Business tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.
Du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig.
Når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Fakta om brobygning i 10. klasse
Alle, der går i 10. klasse, skal i brobygningsforløb inden d. 1. marts. Den obligatoriske brobygning varer i fem dage. Det kan være fem dage på samme uddannelse eller tre dage på én uddannelse og to dage på en anden. Eleven skal prøve mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (dvs. hhx eller htx).