Onsdag eftermiddag 8. juni lagde 127 kommende elever og forældre vejen forbi Allikelund Gymnasium for at deltage i den årlige informationsaften, hvor de kommende elever skulle se og opleve deres nye uddannelsessted efter sommerferien. Nemlig Kalundborg 10. klasse – også kaldet K10. Næste skoleår har 70 elever i Kalundborg Kommune valgt at bruge et år i 10. klasse, hvilket svarer til en klasse mere end sidste år. Adspurgt om den stigende søgning fortæller rektor Karen Marie Christensen:

— Mange unge vælger at gå i 10. klasse for at blive mere klar til deres senere uddannelse. Flere ser det også som en mulighed for at forberede sig fagligt og personligt — og få en anderledes oplevelse efter 9 år i folkeskolen, fortæller rektoren og fortsætter:

— Og al erfaring siger os, at der kommer flere til hen over sommeren.

Det er fjerde år, at Allikelund Gymnasium har 10. klasse, og hvert år oplever de, at nogle elever ikke er helt afklarede med deres efterskolevalg eller valg af ungdomsuddannelse og derfor vælger 10. klasse til i løbet af sommeren.

10. klasse er meget mere end fag
Efter en varm velkomst startede arrangementet denne onsdag eftermiddag med, at flere af de nuværende K10-elever fortalte om deres oplevelser med 10. klasse. En af eleverne var Omran Shahin, som med et stort smil slog fast:

— Jeg har været så glad for at gå i 10. klasse. Jeg er vild med festerne – dem skal I glæde jer til! Og så er jeg blevet meget bedre til dansk og matematik, og efter sommerferien skal jeg starte på en erhvervsuddannelse. Jeg skal nemlig være elektriker. Og så har jeg lige fået kørekort. Jeg skal have et godt job, så jeg kan spare sammen til en Audi og slippe af med min fars gamle kas’ af en bil.

Efterfølgende fortalte Trine Christiansen, der også startede i 10. klasse på Allikelund i august 2021:

— Jeg har været rigtig glad for mit linjefag, hvor jeg har haft Proces og Praktik. Her fik jeg muligheden for at være i praktik i en børnehave hver tirsdag. Det har været så hyggeligt, og nu vil jeg være pædagog. Derfor starter jeg på grundforløbet til pædagogisk assistent efter sommerferien.

Et spændende tilbud til de unge efter 9. klasse
På K10 får eleverne et fagligt løft i fagene matematik, dansk og engelsk, og de skal til eksamen i alle tre fag både mundtligt og skriftligt. Derudover sammensætter de unge selv deres skoleskema om tirsdagen og torsdagen. De kan bl.a. vælge mellem fire spændende linjer. En af linjerne fokuserer på sundhed og psykologi og en anden på at blive klar til gymnasiet. Så er der en linje med fokus på sport og bevægelse og endelige en med praksislæring og praktik i erhvervslivet.

I sidstnævnte er de unge i praktik en dag om ugen, og de bestemmer selv i hvilken virksomhed. I dette skoleår har Emil Christensen været i praktik hos Obel Transport hver tirsdag. Den 16-årige K10-elev har gjort det så godt, at han har fået tilbudt en læreplads hos Obel Transport i Kalundborg. Det er han meget begejstret for, og han har med glæde takket ja til dette drømmetilbud.

EUD10 – kom tættere på en erhvervsuddannelse
I det kommende skoleår kan eleverne på K10 også vælge at bruge tirsdag og torsdag til at komme tættere på en erhvervsuddannelse. På EUD10 bliver eleverne introduceret til de fire indgange. Herefter kan de vælge at bruge resten af skoleåret på at komme tættere på det grundforløb, de synes, er mest spændende. I den forbindelse har Allikelund Gymnasium allerede tegnet en samarbejdsaftale med Processkolen i Kalundborg. Her kan de unge komme ud og prøve kræfter i værkstedet med tømrer- elektriker- og transportopgaver.

— Det bliver et super spændende forløb, og der er mange muligheder, når man skal vælge den rigtige vej til den rigtige uddannelse, fortæller Karen Marie Christensen.

Hun fortæller desuden, at hovedparten af eleverne evner at få hævet deres karakter, samtidigt med at de oplever en masse nye og spændende ting og herigennem bliver afklaret i forhold til deres uddannelsesvalg. Karen Marie forklarer, at det først og fremmest skyldes de dygtige undervisere, som forstår at danne relationer til eleverne — og samtidig at møde dem, hvor de er rent fagligt. På samme tid giver eleverne også fagene en ny chance, da undervisningen er tonet lidt mere mod både erhvervslivet og det generelle ungdomsliv.