Fra skoleåret 2019/20 tages 10. klasse i Kalundborg på EUC Nordvestsjælland – nærmere bestemt Allikelund Gymnasium.

Det ligger fast, efter kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har besluttet at godkende administrationens forslag om, at EUC Nordvestsjælland fra august 2019 skal drive kommunens 10. klasse tilbud.

Læs hele pressemeddelelsen herunder:

Kalundborgs unge kommer tættere på et attraktivt uddannelsesmiljø

Når klokken for første gang ringer ind til time for de kommende omkring 60 10. klasseelever i Kalundborg til august, vil undervisningen foregå på Allikelund Gymnasium. De unge kommer dermed tættere på et bynært ungdomsuddannelsesmiljø.

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune besluttede i juni at godkende administrationens forslag om, at EUC Nordvestsjælland fra august 2019 skal drive kommunens 10. klassetilbud. Et tiltag, som der var bred opbakning til i Kommunalbestyrelsen.

”Vi ser det som positivt, at undervisningen i 10. klasse i højere grad knyttes til ungdomsuddannelserne. De unge skal møde den brede palet af uddannelsestilbud i kommunen og på den måde få smag for fremtiden,” siger formand for Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse i Kalundborg Kommune Charlotte Grummesgaard Nielsen håber, at det nye samarbejde vil hjælpe de unge til en lettere overgang til ungdomsuddannelse, når de året efter skal påbegynde denne:

”Vi tror på, at kombinationen af faglig kvalitet og et praksisnært miljø vil sikre, at flere unge efter 10. klasse søger direkte ind på en ungdomsuddannelse,” siger hun.

Også hos Kalundborg Kommunes nye samarbejdspartner, EUC Nordvestsjælland, vækker den indgåede aftale glæde.

”Vi ser frem til at samarbejde med de øvrige ungdomsuddannelser, så de unge kan blive en del af tværfaglige, differentierede læringsmiljøer,” siger direktør for EUC Nordvestsjælland Steffen Lund.

Vil du starte i 10. klasse i Kalundborg efter sommerferien? Du kan stadig nå det! For at tilmelde dig skal du bare kontakte EUC Nordvestsjælland på eucnvs@eucnvs.dk eller +45 72 290 100.