Studie- og ordensregler

camp klb 2015 141Vi er en skole med plads til alle, der er studieegnede og studieaktive.

Vi har fastsat vore studie- og ordensregler således, at vi på den bedste måde kan sikre og fremme din studieaktivitet, i et miljø der giver bedst mulige vilkår for læring og udvikling.

Vi sørger som skole for at informere dig om vore studie- og ordensregler, herunder om konsekvenser hvis disse ikke overholdes, men forventer samtidig, at du som elev selv holder dig orienteret om skolens regler.

Læs vores studie- og ordensregler her.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til os, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.