Studieretninger HTX

Vi tilbyder 3 forskellige studieretninger for HTX

aerospaceAerospace

Aerospace er studieretningen for dig, der er interesseret i transport på land, til vands, i luften og ikke mindst  i rummet. På studieretningen tilses det, at flere af dine fag tilrettelægges, så der fokuseres på dette område.  Studieretningen har Matematik og Fysik på A-niveau og Astronomi på C-niveau (prioriteret valgfag), og  disse fag vil indgå i et tæt samarbejde, hvilket giver en unik indsigt indenfor emnet aerospace. Der vil i løbet af de tre år, uddannelsen varer, være bestemte forløb, som du kan læse om nedenfor.

  •   Læs mere

 

htx life science Life Science

Verden står over for store opgaver og udfordringer, som skal løses i fremtiden. Klimaændringer og sult kræver fokus på fødevareproduktion, og nye typer af sygdomme og epidemier skaber behov for udvikling af medicin og grundlæggende kendskab til sygdommenes 'biologi', spredningsveje osv. Adgang til rent drikkevand og forbedrede produktionsmetoder er nogle af fremtidens indsatsområder, hvor bioteknologi vil kunne bidrage til fornuftige løsninger. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan bioteknologi kan bruges.

  •   Læs mere

 

htx programming

Programming

Allikelund Gymnasium tilbyder dig studieretningen programming med studieretningsfagene: Kommunikation/IT A, Programmering B, Design C (Gamedesign) (prioriteret valgfag). Fokus er blandt andet på informationsteknologiens betydning for og støtte til forretningsudviklingen. Her tænkes både på systemudvikleren, der analyserer virksomhedens forretningsgange for at omsætte det til effektive systemer – brugerflader, logik og databaser; såvel som programmøren, der står for den praktiske kodning med klasser, objekter, variabler, betingelser og løkker.

  •   Læs mere

Brochure 2016/2017

Klik og læs vores brochure.

allikelund brochure