Loading...
//Opbygning
Opbygning 2018-12-06T14:27:06+00:00

Opbygning

Opbygningen ligner andre erhvervsuddannelser, men du har mange flere fag og på et højere niveau.

Der er 5 EUX Business uddannelser:
  • Detailhandel med specialer

  • Eventkoordinator

  • Finans

  • Handel

  • Kontor med specialer

På Allikelund kan du starte på detailhandel med specialer, eventkoordinator, handel og kontor med specialer.

Grundforløb

EUX starter med to grundforløb som varer 1 år, hver på 20 uger (½ år). Grundforløbet er delt op i to:

Grundforløb 1 Valg af fagretning
På grundforløb 1 vælger du en fagretning. Her er fagene generelle erhvervsfag og almene fag. Grundforløb 1 er kun for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller som har afsluttet folkeskolen for max 1 år siden. Du kan kun starte på grundforløb 1, én gang. Til EUX Business tilbyder vi fagretningen EUX handel og kontor.

Grundforløb 2 Valg af uddannelse
Grundforløb 2 består af specialefag rettet mod handel, kontor, detail, event eller finans. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Hovedforløb

Efter grundforløbet starter du på studieåret. Her har du gymnasiale fag i kombination med de erhvervsspecifikke fag og valgfag. Efter at studieåret er bestået, har du gennemført den gymnasiale uddannelse og kan vælge at stoppe og søge ind på videregående uddannelser.

Du kan også vælge at fortsætte på hovedforløbet som varer to år. På hovedforløbet vil du skiftevis være i praktik i den virksomhed som du har en uddannelsesaftale med og på skolen.