Samarbejde med Retten i Holbæk

På Allikelund er samarbejdet med erhvervslivet tæt. Det er vigtigt, at eleverne kan opleve det, de læser i bøgerne, i en konkret kontekst. Derfor er skolen også utrolig glad for det gode samarbejde, der er med Retten i Holbæk, som altid tager venligt imod skolens elever og giver dem en god oplevelse.

Det var eksempelvis tilfældet, da 3.A var på besøg som en del af undervisningen i erhvervsret. Eleverne overværede en retssag om vold mod tjenestemand i funktion. Det var utrolig lærerigt og gav et godt indblik i hele processen i en retssag.

3A Retten i Holbæk 2