Infoaften om gymnasieuddannelserne

Vi holder fælles informationsaften om de gymnasiale uddannelser sammen med Kalundborg Gymnasium.

1. november 2016, kl. 19.00-21.00

Så kom forbi og hør om dine muligheder for en STX, HHX og HTX.