Nyt elevråd

Eleverne på Allikelund Gymnasium har afholdt valg for skolens elevråd.

Sean Hughes fra 2.X på HTX vandt valget med 44,6% af stemmerne, og er derfor udpeget som skolens nye elevrådsformand.

Jonathan Thostrup er genvalgt som næstformand for skolens elevråd.

Sean Hughes’ mærkesager som formand for elevrådet er som følger:

  • At varetage elevernes interesser: ”Det er vigtigt for mig, at alle bliver hørt og vi kan stå sammen om et fælles mål”.
  • Et stærkere elevråd: ”Et elevråd skal have slagkraft og en irriterende tendens til, at få skolen til at lytte til elevernes synspunkter og idéer”.
  • En stærkere treenighed: ”Elever, elevrådet og lærere, må og skal have en stærk kontakt, og eleven må aldrig få tanken om hans eller hendes ideer ikke bliver til noget. Det er for mig et brud på den tillid eleven giver elevrådet, og jeg vil gøre alt for at dette aldrig sker”.

Fra skolen skal der lyde et tak til alle elever, der har støttet op om valget med en flot valgdeltagelse på 83,8%.

En særlig tak skal også lyde til de øvrige kandidater Karen Jonasson, Abdullahi Farah og Magnus Nobel.

Vi glæder os til at samarbejde om en endnu bedre skole.

Jonathan Sean 

Til venstre ses næstformand Jonathan Thostrup og til højre ses formand Sean Hughes