Forældremøde for 1. års klasserne

foraeldremoedeOnsdag den 26. oktober er der forældremøde på Allikelund Gymnasium, og det vil glæde os at se Jer!

Vi starter kl. 18.00, hvor I inviteres til at spise med. Menuen står på Allikelunds Vintersuppe.

Efterfølgende byder aftenen på fælles information i salen og samvær i klasserne.

Som forældre vil I få mulighed for at:

  • hilse på skolens lærere og ansatte
  • få indblik i hverdagen her på skolen
  • høre nærmere om den uddannelse jeres barn har valgt
  • få mere information omkring studieretninger og valgfag
  • stille spørgsmål.


Vi forventer at slutte kl. 21.00 og ser frem til en hyggelig aften.

Eleverne har fået en seddel med hjem, hvorpå der er en ”slip” som de bedes aflevere på skolens kontor senest den 20. oktober.