Studieplaner

Studieplanens formål er at sikre sammenhæng, overblik og kontinuitet i elevens uddannelse, og er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning.

Studieplanen fungerer gennem alle tre år som skolens, lærernes og elevernes samlede plan for, hvad der skal foregå i undervisningen, og hvorledes dette skal foregå. Bl.a. skal studieplanen sikre, at elevernes arbejdsbyrde fordeles jævnt over skoleåret.

Find din studieplan her:

1A  l  2A  l  3A

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til os, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.