Adgangskrav

camp klb 2015 035For at være sikker på at blive optaget på HHX skal du være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk)

Opfylder du ikke ovenstående krav, eller er du ikke blevet vurderet som uddannelsesparat, skal du til optagelsesprøve. Du får besked direkte fra os, og det finder sted i løbet af foråret. Det tager et par timer og foregår som en lille mundtlig prøve i fagene dansk, engelsk og matematik.

Du kan læse mere her.

Ansøgning

Du finder optagelsesskemaet til HHX på www.optagelse.dk. Har du spørgsmål til, hvordan du udfylder skemaet så kontakt en af vores studievejledere. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Send din ansøgning til
J. Hagemann-Petersens Alle 22,
4400 Kalundborg

Brochure 2016/2017

Klik og læs vores brochure.

allikelund brochure