Studieplaner

Studieplanens formål er at sikre sammenhæng, overblik og kontinuitet i elevens uddannelse, og er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning.

Studieplanen fungerer gennem alle tre år som skolens, lærernes og elevernes samlede plan for, hvad der skal foregå i undervisningen, og hvorledes dette skal foregå. Bl.a. skal studieplanen sikre, at elevernes arbejdsbyrde fordeles jævnt over skoleåret.

Find din studieplan her:

1K  l  1L  l  2L